Cựu học sinh đoạt giải thưởng tại cuộc thi nói Tiếng Anh của trung tâm giáo dục đào tạo quốc tế.

Cựu học sinh đoạt giải thưởng tại cuộc thi nói Tiếng Anh của trung tâm giáo dục đào tạo quốc tế.

Bạn Bayar Dorjdagva ( Đại học Tokai năm 1 chuyên ngành kỹ thuật mạng, khoa thông tin và truyền thông ) đã đoạt giải thưởng trong cuộc thi nói Tiếng Anh lần thứ 22 do trung tâm giáo dục quốc tế Đại học Tokai tổ chức tại hội trường tòa nhà Masakinen (Shonan Campus).
Ngày 14/12/2018, trước khoảng 600 học sinh đang theo học lớp Tiếng Anh, 6 học sinh đã chiến thắng và vượt qua vòng loại để thuyết trình bài diễn văn của mình. Cuộc thi này được tổ chức hằng năm nhằm mục đích bồi dưỡng cho học sinh về vốn ngoại ngữ giúp học sinh có thể vươn tới thương trường quốc tế. Tính lý luận, khả năng phát âm và khả năng diễn thuyết ( mỗi người sẽ có khoảng 6 phút để diễn thuyết ). Trong các thí sinh xuất sắc vượt qua vòng loại có duy nhất bạn Bayar Dorjdagva là du học sinh. Và sau khi vượt qua vòng loại bạn Bayar đã tiếp tục nhận được giải thưởng của phòng giáo dục và đào tạo. Chúng ta cùng kì vọng vào sự nỗ lực của bạn trong thời gian tới. Chúc mừng cựu học sinh Bayar Dorjdagva.