Tiết học đào tạo sau đại học

Tiết học đào tạo sau đại học

Học viện Nhật Ngữ Musashi Urawa ngoài các lớp giảng dạy tiếng Nhật còn tổ chức những buổi học hướng dẫn, hỗ trợ cho học sinh muốn học lên Cao học. Trong số các buổi học đó, có tiết học giảng dạy về việc lập kế hoạch cho đề tài nghiên cứu. Ở tiết học này, sau khi nghe giáo viên thuyết minh về phương pháp viết một kế hoạch nghiên cứu, học sinh sẽ tự lựa chọn đề tài và lập ra kế hoạch nghiên cứu của bản thân.
Ngày hôm nay, giáo viên đã hướng dẫn sơ bộ về các bước mở đầu của một kế hoạch nghiên cứu – đây cũng được xem là phần trọng tâm của một đề tài nghiên cứu.
Trong suốt buổi học đó, các bạn học sinh đã nhiệt tình chăm chú lắng nghe bài thuyết minh, sau đó tham khảo các đề tài nghiên cứu trước đây và lựa chọn đề tài nghiên cứu phù hợp với bản thân và tiến hành chỉnh sửa nội dung theo sự hướng dẫn của giáo viên.
Việc tham khảo về đề tài nghiên cứu trước đây cũng là một quá trình quan trọng trong việc hoàn thành bài luận văn thạc sỹ sau khi học lên Cao học.
Tại học viện nhật ngữ Musashi Urawa, giáo viên không chỉ giảng dạy, đào tạo học sinh sao cho thi đỗ các kì thi mà còn hỗ trợ, hướng dẫn cung cấp kiến thức về chương trình đào tạo sau đại học. Hiện tai, đã có 74 học sinh tham gia vào chương trình đào tạo đặc biệt đó.