Chỉ đạo chuyên môn ( Mỹ thuật)

Chỉ đạo chuyên môn ( Mỹ thuật)

Giáo sư Yomo Takeo đang hướng dẫn nhóm học sinh những người muốn học Cao học và trường đại học về mỹ thuật. Nhóm học sinh này vừa nỗ lực chuyên tâm vào các hoạt động nghệ thuật hàng ngày vừa nhận lời khuyên từ thầy Yomo.
Ngày hôm nay, Thầy Yomo đã hướng dẫn học sinh thuyết minh về các sản phẩm của họ bằng tiếng nhật. Thông qua bài học, thầy đã hướng dẫn họ sắp xếp bố cục, cách đặt vị trí trong một tập tác phẩm và làm thế nào để tạo được sự lôi cuốn trong tác phẩm của mình, truyền cảm hứng tới người xem.
Ngoài ra, thầy đã tổ chức buổi thuyết minh sản phẩm bằng kì thi vấn đáp và nỗ lực giúp học sinh chỉnh sửa về cách dùng từ và nội dung sao cho có thể truyền tải chính xác về ý tưởng thiết kế. Chính nhờ sự giúp đỡ của thầy Yomo mà rất nhiều học sinh đã đậu được vào trường cao học và đại học về mỹ thuật như nguyện vọng của mình.