มหาวิทยาลัยศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาต่อ 進路相談 美術系大学・大学院 進学

武蔵浦和日本語学院の進学指導

"・進学説明会の開催 ・志望校の選択方法の指導 ・面接及びポートフォリオの指導 ・定期的な個人面談

ขั้นตอนการสอบมหาวิทยาลัย จนถึงการสอบระดับบัณฑิตศึกษา

 1. การสัมภาษณ์นักศึกษาและตรวจสอบสถานะปัจจุบัน
 2. สร้างตารางการเตรียมการสอบ
 3. ตรวจสอบเป็นประจำว่าการเตรียมการตามกำหนดเวลาและให้คำแนะนำที่จำเป็นในแต่ละครั้ง

เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะเมื่อมาถึงญี่ปุ่น

 1. รวบรวมข้อมุลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปะญี่ปุ่น
 2. วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมา
 3. การสัมภาษณ์ปกติและเตรียมการสมัคร ฯลฯ

เตรียมตัวเข้าบัณฑิตวิทยาลัยหลังมาถึงญี่ปุ่น

 1. รวบร่วมข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปะญี่ปุ่น
 2. วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมา
 3. การสัมภาษณ์ปกติและการเตรียมการสมัคร
 4. ผลงาน (portfolio)
 5. การเตรียมแผนการวิจัย (แผนการวิจัยคือการเขียนเฉพราะสิ่งที่คุณต้องการทำในมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย)
来日するまでに学習&準備をすると進学に役立ちます。

ผลงาน

กระบวนการรวบรวมผลงานจนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์(กระบวนการ)มันง่ายในการสร้างคอลเลกชันของงานโดยใส่ที่ละหน้าเริ่มตั้งแต่ก่อนจะมาถึง

การเรียนภาษาญี่ปุ่น

จำเป็นต้องมีระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไปเพื่อไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น
 • แม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติการสอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (N2หรือสูงกว่า)ส่งผลการเรียนต่อในต่างประเทศคุณอาจะถูกถาม อย่างลืมสอบทั้งสอง
 • เข้าร่วมมหาวิทยาลัยเปิดให้มากที่สุด
ในขณะที่คุณต้องการสัมภาษณ์กับหัวหน้างานของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อมหาวิทยาลัยศิลปะหรือบัณฑิต เพื่อผ่านมหาวิทยาลัยศิลปะหรือบัณฑิตวิทยาลัยให้ได้รับทักษะภาษาญี่ปุ่น และไม่ใช่ระดับภาษาญี่ปุ่นที่ส่งสื่อผ่านแบบไม่ใช่ระดับภาษาญี่ปุ่นที่ส่งสือผ่านแบบง่ายๆ ต้องคิดเป็นภาษาญี่ปุ่นและสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ดีด้วย นอกจากนี้เข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ดีด้วย ภาพวาดของญี่ปุ่นรู้สึกหนักเพราะเหมือนมีน้ำมาผสมอยู่เราปลูกฝังพลังในการมีน้ำผสมอยู่ พลังแสงที่มีอยู่ “สร้างและมองผ่าน” ไม่เพียง แต่ภาพถ่ายสิ่งต่างๆและ คัดลอก เราต้องสร้างขึ้นเอง เพื่อจุดประสงค์นั้นและโฆษณาต่างๆ เช่นท้องฟ้าและการเปลี่ยนสีของพืชเป็นต้นลองซึมซับในความรู้สึก

ตารางเรียน

มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการสำเร็จงานศิลปะ
เมษายนAPRIL
 • สัมภาษณ์รายบุคคลระดับมัธยมปลาย
 • การสำรวจอาชีพในมหาวิทยาลัย(ครั้งที่๑)
 • สัมภาษณ์รายบุคคลระดับมัธยมปลาย
 • การสำรวจอาชีพในมหาวิทยาลัย(ครั้งที่๑)
 • การเรียนการสอนผู้เชียวชาญศิลปะ
พฤษภาคมMAY
 • เรียนต่อประเทศญี่ปุ่นเพื่อสอบ(รอบ๑และรอบ๒)
 • แบบทดสอบเรียนต่อญี่ปุ่นการประ
 • ชุมเตรียมการเพื่อการศึกษาคำแ
 • นะนำเปิดวิทยาเขต
 • เรียนต่อประเทศญี่ปุ่นเพื่อสอบ(รอบ๑และรอบ๒)
 • แบบทดสอบเรียนต่อญี่ปุ่นการประชุ
 • มเตรียมการเพื่อการศึกษาคำแนะ
 • นำเปิดวิทยาเขต
 • การเรียนการสอนของผู้เชี่ยวชาญศิลปะ
มิถุนายนJUNE
 • เรียนต่อประเทศญี่ปุ่นเพื่อสอบ(รอบ๓)
 • มาตรการทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น
 • เรียนต่อประเทศญี่ปุ่นเพื่อสอบ(รอบ๓)
 • มาตรการทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น
 • การเรียนการสอนของผู้เชี่ยวชาญศิลปะเ(ผลงาน)สร็จสมบูณณ์(ปีที่๒)
กรกฎาคมJULY
 • ศึกษาต่อต่างประเทศที่ยุติธรรม(นอกห้องเรียน)
 • การสำรวจอาชีพในมหาวิทยาลัย(ครั้งที่๒)
 • แบบทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น
 • การมีส่วนร่วมของมหวิทยาลัยเปิด
 • ศึกษาต่อต่างประเทศที่ยุติธรรม(นอกห้องเรียน)
 • การสำรวจอาชีพในมหาวิทยาลัย(ครั้งที่๒)
 • แบบทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นก
 • ารมีส่วนร่วมของมหวิทยาลัยเปิด
 • การเรียนการสอนผู้เชี่ยวชาญศิลปะ
สิงหาคมAUGUST
 • สัมภาษณ์รายบุคคลระดับมัธยมปลาย
 • การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเปิด
 • สัมภาษณ์รายบุคคลระดับมัธยมปลาย
 • การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเปิด
 • การคัดเลือกแรงบันดาลใจของบัณฑิตวิทยาลัย
 • การเรียนการสอนของผู้เชี่ยวชาญศิลปะ
กันยายนSEPTEMBER
 • การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเปิด
 • การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเปิด
 • เริ่มเปิดสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาระดับบัณฑิตศึกษา
 • การเรียนการสอนของผู้เชียวชาญศิลปะ
ตุลาคมOCTOBER
 • สัมภาษณ์รายบุคคลระดับมัธยมปลาย
 • สัมภาษณ์รายบุคคลระดับมัธยมปลาย
 • การสำรวจอาชีพในมหาวิทยาลัย (ครั้งที่๓)
 • สัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาระดับบัณฑิตศึกษา
 • การเรียนการสอนของผู้เชียวชาญศิลปะ
พฤศจิกายนNOVEMBER  
 • สัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาระดับบัณฑิตศึกษา
 • การเรียนการสอนของผู้เชียวชาญศิลปะ
ธันวาคมDECEMBER  
 • สัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาระดับบัณฑิตศึกษา
 • การเรียนการสอนของผู้เชียวชาญศิลปะ
มกราคมJANUARY
 • การสำรวจอาชีพในมหาวิทยาลัย(ครั้งที่๔)
 • การสำรวจอาชีพในมหาวิทยาลัย(ครั้งที่๔)
 • สัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาระดับบัณฑิตศึกษา
 • การเรียนการสอนของผู้เชียวชาญศิลปะ
กุมภาพันธ์FEBRUARY
มีนาคมMARCH

สัมภาษณ์นักเรียนหญิงจบจากบัณฑิตวิทยาลัยศิลปะมหาวิทยาลัย

宋伊雪さん
กรุณาตอบด้วยค่ะว่าบัณฑิตวิทยาลัยที่คุณสอบผ่าน
ฉันได้สอบผ่านบัณฑิตวิทยาลัยวิจิตรศิลป์บัณฑิตวิทยาลัยศิลปะสตรีมหาวิทยาลัย
คุณคิดว่าอะไรสำคัญในการไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น
ฉันคิดว่าพวกเขามีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นงานและแผนการวิจัย ดังนั้นฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในการทำแผนทางเข้าที่มั่นคง ประการแรกเกือบทุกมหาวิทยาลัยสามารถสมัครสัมภาษณ์ก่อนสมัครเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา หากคุณมีความสนใจหรืออาจารย์ที่คุณสนใจคุณอาจต้องการพบกับอาจารย์ก่อนยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการ คุณสามารถให้ครูตรวจสอบงานและแผนการวิจัยล่วงหน้าและให้พวกเขาจดจำชื่อได้ด้วย ประการที่สองที่โรงเรียนสอนภาษามีเหตุผลที่ดีสำหรับการสอนของครูดังนั้นฉันคิดว่ามันดีกว่าที่จะแก้ไขมันบ่อยเท่าที่คุณต้องการ ภาษาญี่ปุ่นอาจารย์จาก Art Gate จะสอนงานสะสมให้คุณ มันจะนำคุณไปสู่แผนการวิจัยทีละเล็กละน้อยผ่านงานจนถึงตอนนี้ ในที่สุดแผนการวิจัยจะแล้วเสร็จ ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการแก้ไขของผู้สอน มีเหตุผลที่ดีสำหรับการสอนของครูดังนั้นฉันคิดว่ามันดีกว่าที่จะแก้ไขมันบ่อยเท่าที่คุณต้องการ
อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดเมื่อมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแล้ว ฉันต้องสำเร็จการศึกษาพยายามเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ดีที่สุด เพราะมันยากที่จะเขียนแผนการวิจัยและอธิบายของงานเป็นภาษาญี่ปุ่น ก่อนอื่นฉันคิดว่าถ้าตัวเองเขียนเป็นภาษาจีนก่อนแล้วค่อยแปลมาเป็นภาษาญี่ปุ่นจะดีกว่าเอาไปให้อาจาย์ช่วยสอนหรือแปลให้ เพราะจะไม่เหมือนประโยคที่ตัวเองแปลเอง ถึงแม้จะยากถ้ามีความมานะอดทนขอแนะนำให้เขียนเองจะดีกว่า
คุณคิดว่าคุณควรเตรียมตัวสำหรับการสอบระดับบัณฑิตศึกษาทางศิลปะอย่างไร
เกือบทุกมหาวิทยาลัยสามารถสมัครสัมภาษณ์ได้ก่อน สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากคุณมีความสนใจหรืออาจารย์ที่คุณต้องการสัมภาษณ์คนเดี่ยวก่อนยื่นใบสมัคร อย่างเป็นทางการ คุณสามารถให้อาจารย์ตรวจสอบการรวบรวมงานและแผนวิจัยล่วงหน้าและให้พวกเขาสามารถจำคุณได้ด้วย
กรุณาส่งข้อความถึงนักเรียนรุ่นน้องทุกๆคนที่กำลังพิจารณาจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ
ก่อนอื่นฉันคิดว่าญี่ปุ่นควรทำบ้างสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในประเทศจีน หากคุณทำสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในประจีนฉันคิดว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะมาเรียนที่ญี่ปุ่น หลังจากตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ คุณต้องมีจิตใจที่เป็นอิสระ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีความฝันและมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ความพยายามไม่ใช้เพื่อคนอื่นแต่เพื่ออนาคตของตัวคุณเอง

合格実績

สอบผ่านมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปะทามา คณะ คณะศิลปะศาสตร์แผนกออกแบบที่ครอบคลุม / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว คณะ คณะศิลปะศาสตร์แผนกออกแบบ

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปะทามา นักศึกษาวิจัย คณะศิลปะ (นักศึกษาวิจัย) / มหาวิทยาลัยศิลปะสตรี นักศึกษาระดับบัณฑิต วิชาเอกศิลปะ สามมิติ / มหาวิทยาลัยศิลปะสตรี นักศึกษาระดับบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย วิจิตรศิลป์ / มหาวิทยาลัยเกียวโตะโซะเคอิ นักศึกษาระดับบัณฑิต / มหาวิทยาลัยโกเบศิลปะเทคโนโลยี่ นักศึกษาระดับบัณฑิต สถาปัตยกรรม ดังเดิมของญี่ปุ่น / มหาวิทยาลัยKyoto Zokei นักศึกษาระดับบัณฑิต

โรงเรียนเทคนิค

โรงเรียนศิลปะโทโย เทคนิค การออกแบบที่สร้างสรรค์ ศิลปะกราฟิกชั้นสูง