คำแนะนำการเข้าโรงเรียน 入学案内

คุณสมบัติการสมัคร

  • สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายขึ้นไปในประเทศของตนเองภายใน๓ปีหลังสำเร็จการศึกษา
  • ที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
  • บุคคลที่มีความสนใจหรือแรงจูงใจมากในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ผู้ต้องการวีซ่าการศึกษาในต่างประเทศ

ระยะเวลาการรับสมัครเรียนและเวลายื่นเอกสาร

หลักสูตร ระยะเวลารับสมัครเรียน กำหนดเวลายื่นเอกสาร
หลักสูตรเตรียมความพร้อม ๑ปี๖เดือน เดือนตุลาคม ต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคม
หลักสูตรเตรียมความพร้อม๒ปี เดือนเมษายน ต้นเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น๑ปี๖เดือน เดือนตุลาคม ต้นเดือนเมษายนถึงปลายเดือนเมษายน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น๑ปี๙เดือน เดือนกรกฎาคม ต้นเดือนมกราคมถึงปลายเดือมกราคม
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น๒ปี เดือนเมษายน ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

ค่าใช้จ่ายอยู่ที่นี่ (เชื่อมโยง)
กรุณาส่งแบบสอบถามเบื้องต้นไปที่โรงเรียน การดาวน์โหลดแบบสอบถามก่อนหน้านี้คือ (เอกสารWORD) กรุณาส่งแบบสำรวจเบื้องต้นนี้ไปที่info@musashi-nihongo.jp โอนค่าธรรมเนียมการคัดกรอง (20,000เยน)และส่งเอกสารที่จำเป็น คลิกที่นี่เพื่อยืนยันเอกสารที่จำเป็น(เปิดหน้าต่างใหม่) ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่นี่

ถ้าหากคุณมีวีซ่าพักอาศัยในญี่ปุ่นอยู่แล้ว

「留学」ビザ以外のビザをお持ちの方も、学習することができます。

หมายเหตุ

หากคุณมีวีซ่าอยู่แล้วและอยู่ในญี่ปุ่นคุณสามารถดำเนินการได้ทุกเมื่อ วีซ่าคู่สมรสและวีซ่าสำหรับเยี่ยมญาติฯลฯ สามารถเข้าเรียนได้ หากคุณเป็นนักวิชาการคุณสามารถตรวจสอบวัดระดับล่วงหน้าแล้วไปที่ชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับ ตามตารางคุณสามารถเรียนรู้ในระยะยาวได้

手続きの流れ

  • ผู้ที่มีวีซาอยู่แล้ว(ในญี่ปุ่น)
  • หากคุณมีวีซ่าอยู่แล้วคุณสามารถเข้ามาสมัครเข้าเรียนได้ทุกเมื่อ
  • กรุณามาเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา(กรุณาโทรศัพท์จองล่วงหน้าด้วย) แบบทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
  • หลังจากการทดสอบเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวันที่เข้าเรียน

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องใช้วีซ่านักเรียน

หลักสูต ๑ปี ๒ปี ร่วมทั้งหมด
ค่าเข้าโรงเรียน ค่าวิชาเรียน ค่าวิชาเรียน
หลักสูตรเตรียมความพร้อม๑ปี๖เดือน 10,000円 720,000円 360,000円 1,090,000円
หลักสูตรเตรียมความพร้อม๒ปี 10,000円 720,000円 720,000円 1,045,000円
เรียนภาษาญี่ปุ่น๑ปี๖เดือน 10,000円 660,000円 330,000円 1,000,000円
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ๒ปี 10,000円 660,000円 495,000円 1,165,000円

*จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจสอบคัดกรอง 10,000 เยนในเวลาที่สมัครแต่ละหลักสูตร