HỌC LÊN ĐẠI HỌC MỸ THUẬT・ĐẠI HỌC VIỆN

HƯỚNG DẪN HỌC LÊN ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG NHẬT NGỮ MUSASHI URAWA

・Mở các buổi hướng dẫn giải thích việc học lên Đại học・Hướng dẫn cách thức chọn trường theo nguyện vọng・Hướng dẫn cách phỏng vấn và viết hồ sơ lưu・Phỏng vấn cá nhân theo định kỳ

TRÌNH TỰ THI VÀO ĐẠI HỌC ・ĐẠI HỌC VIỆN

 1. Xác nhận tình trạng của học sinh bằng cách phỏng vấn
 2. Lập lịch trình chuẩn bị thi
 3. Kiểm tra định kỳ lịch trình diễn tiến theo đúng với sự chuẩn bị hay không, hướng dẫn cần thiết ở mỗi giai đoạn

Chuẩn bị để thi vào Đại học mỹ thuật ngay khi đến Nhật

 1. Thu thập thông tin về Đại học mỹ thuật Nhật Bản
 2. Phân tích các đề thi đã qua
 3. Phỏng vấn định kỳ và Lập hồ sơ đăng kí dự thi

Chuẩn bị hướng đến việc thi vào Đại học viện ngay khi đến Nhật

 1. Thu thập thông tin về Đại học mỹ thuật của Nhật
 2. Phân tích đề thi đã qua
 3. Phỏng vấn định kỳ và lập hồ sơ đăng ký thi
 4. Porfolio (Hồ sơ lưu)
 5. Lập luận văn nghiên cứu (Viết ra cụ thể lĩnh vực muốn nghiên cứu ở đại học viện)
Việc học và khâu chuẩn bị sẽ cực kì có ích trong việc học lên đại học trước khi đến Nhật

Bài luận văn

Trong luận văn từ giai đoạn khởi đầu đến khi hoàn thành cần ghi gõ trong bài luận tiến trình (có minh họa hình ảnh) hoàn thành sao cho dễ hiểu.Trước khi đến Nhật nếu học sinh tích lũy sẵn về đề tài nghiên cứu theo từng phần một, điều này sẽ giúp học sinh trong việc hoàn thành bài luận văn một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Học tếng Nhật

Yêu cầu học sinh phải có cấp độ tiếng Nhật từ N2 trở lên khi muốn học lên đại học tại Nhật

 • Dù không được qui định rõ về tư cách dự thi của học sinh nhưng cũng có những trường hợp trường yêu cầu học sinh phải nộp kết quả các kỳ thi năng lực Nhật ngữ (cấp độ N2 trở lên) và kỳ thi du học Nhật Bản nên buộc học sinh phải tham gia 2 kỳ thi này.
 • Nếu có thể, học sinh hãy tham gia các buổi hướng dẫn tại trường ở các trường Đại học (Open Campus).

Ngoài việc cần thiết phải trao đổi trực tiếp với giáo viên hướng dẫn trước ,để có thể thi vào đại học mỹ thuật・đại học viện được thành công, học sinh hãy nâng cao năng lực tiếng Nhật của mình. Trình độ Nhật ngữ không phải chỉ dừng ở mức nói nôm na để truyền tải ý mình muốn truyền đạt cho giảng viên, mà học sinh cần phải đạt đến cấp độ suy nghĩ và lý giải các vấn đề cụ thể bằng tiếng Nhật. Thêm nữa, bảng phác họa chi tiết của Nhật (còn được gọi là dessin), chẳng hạn như bảng phác họa một khi nước thấm vào sẽ có cảm giác nặng đi, ánh sát có thể lọt vào vị trí nào v.v…, tất cả những điều này cho thấy năng lực thấu hiểu, năng lực sáng tạo của học sinh sẽ được nuôi dưỡng trên cái nền chi tiết của bản phác học đó. Học sinh cần học cách quan sát màu sắc thực vật thay đổi ra sao, bầu trời thay đổi thế nào…v.v, hãy hấp thụ tất cả mọi thứ xung quanh bằng cảm giác của chính mình thì mới có thể tạo ra được bản phác họa ấn tượng.

Lịch trình lộ trình

Đại học Đại học viện Lịch trình của việc hoàn thành bài luận văn về Mỹ thuật
THÁNG 4APRIL
 • Trao đổi cá nhân về viêc học lên
 • Điều tra lộ trình trong trường(Lần 1)
 • Trao đổi cá nhân về viêc học lên
 • Điều tra lộ trình trong trường(Lần 1)
 • Hường dẫn chuyên môn Mỹ thuật
THÁNG 5MAY
 • Đối sách kỳ thi du học Nhật Bản (1 lần, 2 lần)
 • Thực thi bài kiểm tra mẫu kỳ thi du học Nhật Bản
 • Buổi giải thích chuẩn bị học lên
 • Hướng dẫn Open Campus
 • Đối sách kỳ thi du học Nhật Bản (1 lần, 2 lần)
 • Thực thi bài kiểm tra mẫu kỳ thi du học Nhật Bản
 • Buổi giải thích chuẩn bị học lên
 • Hướng dẫn Open Campus
 • Hường dẫn chuyên môn Mỹ thuật
THÁNG 6JUNE
 • Đối sách kỳ thi du học Nhật Bản( (3 lần)
 • Đối sách kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Đối sách kỳ thi du học Nhật Bản( (3 lần)
 • Đối sách kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Hường dẫn chuyên môn Mỹ thuật
 • Hướng dẫn chuyên môn mỹ thuật Hoàn thành Bài luận văn(Hồ sơ lưu)
 • (Năm thứ 2)
THÁNG 7JULY
 • Hội chợ du học (Bài giảng ngoài truờng)
 • Điều tra lộ trình trong trường(Lần 2)
 • Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
 • Tham gia Open Campus
 • Hội chợ du học (Bài giảng ngoài truờng)
 • Điều tra lộ trình trong trường(Lần 2)
 • Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
 • Tham gia Open Campus
 • Thăm dò nguyện vọng chuyên môn của đại học viện
 • Hường dẫn chuyên môn Mỹ thuật
THÁNG 8AUGUST
 • Trao đổi cá nhân về viêc học lên
 • Tham gia Open Campus
 • Trao đổi cá nhân về viêc học lên
 • Tham gia Open Campus
 • Việc chọn trường theo nguyện vọng
 • Hường dẫn chuyên môn Mỹ thuật
THÁNG 9SEPTEMBER
 • Tham gia Open Campus
 • Tham gia Open Campus
 • Bắt đầu diện đàm với giáo viên hướng dẫn của đại học viện
 • Hường dẫn chuyên môn Mỹ thuật
THÁNG 10OCTOBER
 • Trao đổi cá nhân về viêc học lên
 • Điều tra lộ trình trong trường(Lần 3)
 • Trao đổi cá nhân về viêc học lên
 • Điều tra lộ trình trong trường(Lần 3)
 • Trao đổi trực tiếp với giáo viên hướng dẫn của đại học viện
 • Hường dẫn chuyên môn Mỹ thuật
THÁNG 11NOVEMBER  
 • Trao đổi trực tiếp với giáo viên hướng dẫn của đại học viện
 • Hường dẫn chuyên môn Mỹ thuật
THÁNG 12DECEMBER  
 • Trao đổi trực tiếp với giáo viên hướng dẫn của đại học viện
 • Hường dẫn chuyên môn Mỹ thuật
THÁNG 1JANUARY
 • Điều tra lộ trình trong trường(Lần 4)
 • Điều tra lộ trình trong trường(Lần 4)
 • Trao đổi trực tiếp với giáo viên hướng dẫn của đại học viện
 • Hường dẫn chuyên môn Mỹ thuật
THÁNG 2FEBRUARY      
THÁNG 3MARCH      

Phỏng vấn sinh viên

女子美術大学大学院 合格 宋伊雪さん

宋伊雪さん
Hãy nói cho chúng tôi biết cảm giác của bạn khi đỗ vào đại học viện.
Đã đỗ vào trường女子美術大学大学院美術専攻立体芸術領域
Để học lên đại học, đại học viện, điều quan trọng nhất theo bạn là gì?
Tôi nghĩ đó là năng lực tiếng Nhật、bài luận văn、luận văn nghiên cứu. Vì thế, việc lậ p ra kế hoạch cho việc học lên đại học viện tôi nghĩ là rất cần thiết
Trước tiên、trước khi nộp hồ sơ vào đại học viện hầu như có thể xin phỏng vấn ở tất cả các đại học. Chuyên môn đam mê của bản thân hay nếu có giáo viên mà mình quan tâm, trước khi chính thức nộp hồ sơ, có thể trình bày nguyện vọng được diện đàm với giáo viên。Nhờ giáo viên xem giúp bài luận văn và bản kế hoạch nghiên cứu và giáo viên có thể nhớ tên. Điều thứ 2, học sinh sẽ được giáo viên tại trường Nhật ngữ hướng dẫn về bài luận văn. Đến thời điểm này, sinh viên thông qua luận văn có được, giáo viên sẽ hướng dẫn từng bước một kế hoạch nghiên cứu. Cuối cùng, bản kế hoạch nghiên cứu sẽ được hoàn tất. Phải tuân theo hớng dẫn chỉnh sửa của giáô viên hướng dẫn. Giáo viên hướng dẫn muốn học sinh chỉnh sửa đều có lý do riêng, nên tôi nghĩ không có gì phải khó chịu khi phải sửa đi sửa lai nhiều lần.
Điều gì khó khăn nhất của bạn khi du học tại Nhật bản.
Sau khi du học đến Nhật vừa học tiếng Nhật vừa phải hoàn tất việc tốt nghiệp, theo tôi là vất vả. thêm đó việc giải thích đề tài luận văn và kế hoạch nghiên cứu bằng tiếng Nhaajtv là khá vất vả. Trước hết, bản thân phải tự cố gắng, sau khi viết chỉ nên hỏi giáo viên những chỗ không hiểu thì tốt hơn. Nếu nhờ giáo viên xem xét với bài luận văn được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, thì nội dung muốn viết so với bản dịch sẽ khác đi. Vì thế, tôi nghĩ bản thân mỗi học sinh nên tự mình viết ra thì tốt hơn. Nếu có thể tốt hơn là tự mình cố gắng viết ra.
Việc chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học viện mỹ thuật theo bạn như thế nào là tốt.
Trước tiên, trước khi nộp hồ sơ vào đại học viện hầu như có thể xin phỏng vấn ở tất cả các đại học tại Nhật. Chuyên môn đam mê của bản thân hoặc trường hợp có giáo viên mà mình quan tâm, trước khi chính thức nộp hồ sơ, học sinh có thể trình bày nguyện vọng được trao đổi với giáo viên chuyên môn tại trường đại học. Việc học sinh nhờ giáo viên xem giúp bài luận văn và bản kế hoạch nghiên cứu cũng giúp ích trong việc giáo viên có thể nhớ được tên của mình.
Xin hãy chia sẻ thông điệp đến các bạn dự định đi du học sau này.
Trước hết、tại Nhật chúng ta có làm được những việc mà mình không thể làm tại quốc gia mình. những việc không thể làm ở quốc gia mình tôi nghĩ nên làm tại Nhật. Việc du học đến Nhật sẽ không còn ý nghĩa nữa nếu những việc mình có thể làm ngay tại quốc gia mình.
Một khi đã quyết dịnh du học, học sinh phải có sự độc lập về mặt tinh thần. Việc nung nấu ước mơ là rất quan trọng. Chúng ta không phải cố gắng để cho moi người thấy khả năng mà chúng ta cố gắng cho chính tương lai của chính mình.

Thành tích đạt được

Đại học

Đại học mỹ thuật Tama / Đại học công nghệ Tokyo / 横浜美術大学 / 東京造形大学 / 東京工科大学

Đại hoc viện

Đại học mỹ thuật Tama / 武蔵野美術大学 / 女子美術大学 / Đại học công nghệ Tokyo / 埼玉大学 / 京都造形芸術大学 / 神戸芸術工科大学

Trường chuyên môn

Trường mỹ thuật Đông Tây クリエイティブデザイン 高度グラフィックアート